Договор за безвъзмездна финансова помощ

 banner_EU_baloncho
„Про Диджитал” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  №:BG16RFOP002-2.073 24429 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от Covid-19”

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 4978,95 лв., от които 4232.11 лева европейско и 746.84 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 29.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.